Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki Cookies

Korzystanie ze strony internetowej www.alltida.pl  oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze zasady polityki prywatności i plików Cookies są stosowane przez Monika Wyderka-Chodak, ul. Modrzewiowa 2c/29, 81-074 Gdynia
 2. Niniejsza Polityka prywatności i pliki Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej alltida.pl Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.
 3. Monika Wyderka-Chodak informuje, że na stronie alltida.pl umieszczone są linki umożliwiające użytkownikom odwiedzenie innych stron internetowych, przez co nie ma ona wpływu na prowadzenie przez administratorów tych stron polityki prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików Cookiem, i nie ponosi za to odpowiedzialności. Przez skorzystaniem przez oferowane przez te strony zasobów, warto zapoznać się z polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików Cookies.
 4. Monika Wyderka-Chodak zapewnia, że zebrane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, a informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji: uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą lub jeżeli obowiązek pokazania danych wynika z przepisów prawnych.
 5. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie alltida.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 6. Monika Wyderka-Chodak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

 

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, w celu na jaki wskazuje dany formularz.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Wyderka-Chodak.
 3. Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych za pomocą newslettera lub inną drogą elektroniczną, w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania mu informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach oferowanych przez Administratora i jego partnerów.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych Gwarantuje również, że dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator działa zgodnie  z przyjętymi wewnętrznymi procedurami.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań związanych z danym formularzem.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, również poza obszar Unii Europejskiej.
 7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora i jego partnerów. W tym również na ich profilowaniu w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.
 8. Użytkownikowi przysługuje, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich zmiany, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdej chwili odwołana, co  spowoduje usunięcie przekazanych danych przez Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Mailerlite , którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa w celu wysyłki newslettera

– Zenbox Sp. zo. o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 2. Administrator informuje, że samodzielnie wykonuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

 

Pliki cookies

 1. Poprzez pliki Cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 3. Pliki Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach Obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

Inne Technologie

 1. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronnie:

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 1. Korzystanie ze strony www.alltida.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Nie są w żaden sposób kojarzone z konkretnymi osobami, stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Newsletter

 1. Administrator świadczy usługę Newsletter.
 2. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 3. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach i promocjach administratora oraz jego partnerów. Wszystkie dane będą przechowywane w systemie Mailerlite. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 4. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 5. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, co spowoduje natychmiastowe usunięcie z listy mailingowej.
 6. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego.

 

Komentarze

 1. W przypadku dodania komentarza na blogu www.alltida.pl to podane dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w zenbox.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.